publicaties

Thijs Laeven en Janine van Reekum, 2008: Beroeps- en Competentieprofielen, Restauratoren Nederland, Den Haag.
Pdf downloaden

Iris Kost, Jonathan Gration, Janine van Reekum, Katrien Timmers, 2007: ‘Werk in uitvoering, de restauratie van Gesamtkunstwerk Kasteel de Haar’, in: Cr jaargang 8 herfst 2007, 17-21
Pdf downloaden

Thijs Laeven, Janine van Reekum, Liesbeth Keijser, 2007: ‘Kwaliteit voor behoud. Beroepsprofielen voor conservering en restauratie’, in: Archievenblad jaargang 111 nr. 5 juni 2007, 18-19

Janine van Reekum, 2007: ‘Ambacht en restauratie: vrienden of vijanden?’, in: Monumentenjaargang 28 nr.4 april 2007, 80-83

Janine van Reekum en Suzanne Maarschalkerweerd-Dechamps, 2006: ‘Regeert de angst? De nieuwe ontwikkelingen in het beroepsveld’, in: Cr jaargang 7 zomer 2006,15-17

Sir Maxwell MacLeod & Janine van Reekum, 2005: The Binnenhof Fountain in The Hague, Publication of The Netherlands Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM – Rijksgebouwendienst)
Pdf downloaden

Janine van Reekum and René Larsen, 2005: ‘Collaboration of E.C.C.O. and ENCoRE and the European Directive on the recognition of professional qualifications‘, in: Tannar Ruuben (ed) Conservation Education – Changing Environment, The International Council of Museums Committee for Conservation, Proceedings of the Interim Meeting of the ICOM-CC Education and Training Working Group, October 1-3, 2004, EVTEK Institute of Art and Design, Vantaa, Finland, 7-24

Janine van Reekum, 2004: ‘De koperen wandlantaarns van het Binnenhof te ‘s-Gravenhage‘, in: Praktijkboek Instandhouding Monumenten aflevering 19 Deel II-9, 1-15

Janine van Reekum, 2004: ‘Restauratoren verzameld en afgestoft‘, in: Zin in kunst. Vijf jaar Stichting NedArt, Stichting NedArt, Amsterdam, 83-95
Pdf downloaden

I. Hübner, E. Moll & J. van Reekum, 2002: ‘Kijken naar conserveren. Over behoud en beheer van de metaalcollectie in het Afrika Museum’, in: J.L. Grootaers en I. Eisenburger (red.) Vormen van verwondering. De geschiedenis en de collecties van het Afrika Museum, Berg en Dal, Afrika Museum, Berg en Dal, 149-161.

J. van Reekum en E. Moll, 2000: ‘Het lakken van zilverwerk: van gebruiksvoorwerp naar museumobject‘, in: H.A. Ankersmit en J.A. Mosk (red.) Zeven ijzer sterke verhalen over metalen, ICN/Rijksmuseum Am sterdam, 74-79.

Janine van Reekum, 2000: Alienated Appearances. Study of the relation between the musealisation process and conservation, Thesis Master’s degree programme, Amsterdam School of the Arts.

A.J. Nijboer & J.E. van Reekum, 1999: ‘Scientific analysis of the gold disc-on-bow brooch‘, in: J.C. Besteman, J.M. Bos, D.A. Gerrets, H.A. Heidinga & J. de Koning (eds.) The Excavations at Wijnaldum; Reports on Frisia in Roman and Medieval times, A.A. Balkema Rotter dam/Brookfield, 203-215.
Pdf downloaden

J. van Reekum, 1999: ‘The registration of the collection of the Suvarnadvipa Foundation‘, in: W.H.Kal (ed.) Precious Metals in early South East Asia, Procee dings of the second Seminar on Gold Studies, KIT Publi cations Amsterdam, 80-82.

J. van Reekum, 1999: ‘De Mokumé-Gane-techniek van Birgit Laken: ‘Schetsen met metaal’, in: kM nr. 30, 43-45.

J.E. van Reekum, 1995: ‘Schadeverschijnselen in een collectie weten schappelijke instrumenten‘, in: Kunst… stof tot naden ken, Pro blemen bij het behoud van syn the tische materia­len, verslag 24e CL-Themadag Cen traal Labora tori um te Amsterdam, 35-40.

J.E. van Reekum, 1993: Passieve conservering van metalen bodem vondsten, Interne rapporten nr.9 van de Rijks dienst Oudheid kundig Bodemonderzoek te Amers foort.

Naar boven