Metaalrestauratie  |  Metal conservation

1993-heden
1993-present
Publieke collecties
Public collections
 
 • Museum Meermanno Den Haag: conservering en restauratie van een gietijzeren kachel en toebehoren
  Museum Meermanno The Hague: conservation of a cast iron coal stove with accessories
 • Afrika museum Berg en Dal: conservering en restauratie van de gehele metaalcollectie met ijzeren, geelkoperen en zilveren objecten
  Afrika Museum Berg en Dal: conservation of the entire metalcollection with objects made of iron, copper alloys and silver
 • Museum Catharijneconvent Utrecht: conservering van loden pelgrimsinsignes
  Museum Catharijneconvent Utrecht: conservation of pilgrims’ lead insignia
 • Kröller-Müller museum Otterlo: conservering van sculpturen van geelkoperlegeringen, lood en ijzerlegeringen
  Kröller-Müller Museum Otterlo: conservation of sculptures made of copper alloys, lead and iron alloys
 • Provincie Noord-Holland, Paviljoen Welgelegen Haarlem: restauratie van vier zinken beelden van het dak
  Province of Noord-Holland, Pavilion Welgelegen Haarlem: restoration of four zinc rooftop sculptures
 • Rijksvastgoedbedrijf: restauratie van de geelkoperen wandlantaarns van het Binnenhof
  Central Government Real Estate Agency: conservation of the copper alloy wall sconces at the Binnenhof – Governmental – buildings
 • De Mesdag Collectie Den Haag: conservering en restauratie van alle metalen kunst- en gebruiksvoorwerpen
  The Mesdag Collection The Hague: conservation of the entire metal collection of copper, silver and iron objects
 • Rijksvastgoedbedrijf: conservering van bronzen 17e eeuwse deuren en tralies van de Vierschaar i.s.m. collega’s
  Central Government Real Estate Agency: conservation of 17th century bronze doors and barred windows of the Vierschaar (in collaboration with colleagues)
 • Rijksvastgoedbedrijf: restauratie van geelkoperen kroonluchters (Cuypers) uit de Grafelijke zalen te Den Haag
  Central Government Real Estate Agency: restoration of copper alloy chandeliers (Cuypers) from the ‘Grafelijke zalen’ of the Governmental Binnenhof complex in The Hague
 • Joods Historisch Museum Amsterdam: conservering en restauratie van zilveren objecten
  Jewisch Historical Museum Amsterdam: conservation of silver objects
 • Meerdere kleine musea: conservering en restauratie van metalen boekbeslagen
  Several smaller museums: conservation and restoration of metal book mounting and clasps
 • Stichting Suvarnadvipa: conservering en restauratie van een omvangrijke Javaanse goudcollectie en vergulde beeldjes
  Foundation Suvarnadvipa: conservation of a Javanese goldcollection, including gilt bronze statuettes
 • Rijksvastgoedbedrijf: conservering verguld balkonhek van het Stadspaleis
  Central Government Real Estate Agency: conservation of a gilt balcony of ‘het Stadspaleis’ (City Palace)
 • Gemeentemuseum Arnhem: restauratie van door vandalen gestolen en in stukken geslepen bronzen pelikaan
  Gemeentemuseum Arnhem: restoration of a heavily vandalised bronze statue of a pelican
 • Gemeente Den Haag: conservering van het Indisch monument
  Municipality of The Hague: conservation of the “Indisch monument”
 • Gemeente Enkhuizen: restauratie van door brandschade beschadigde historische kachels
  Municipality of Enkhuizen: restoration and conservation of historical stoves damaged by fire
 
Privé collecties
Private collections
 
 • VFD Interiors Utrecht: conservering en restauratie van diverse metalen voorwerpen voor decoratie van cruiseschepen Holland America Lijn
  VFD Interiors Utrecht: conservation of metal decorative objects placed from cruiseships of the Holland America Line
 • Conservering en restauratie van metalen draad sculpturen van Constant, Ittman, Rickey, Morellet etc.
  Conservation of metal wire sculptures made by Constant, Ittman, Rickey, Morellet etc.
 • Restauratie van diverse tinnen, geelkoperen en zilveren objecten en kunstwerken
  Restoration of many different objects and artworks made of pewter, copper alloys and silver
 • Kasteel de Haar Haarzuilens: conservering van metalen en vergulde badkamer onderdelen
  Castle the Haar Haarzuilens: conservation of metal and gilt bathroom fittings
 • Conservering van diverse objecten van gecombineerde materialen en metaal
  Conservation of several objects made of a variety of materials and metal

Instructie  |  Instruction

2011-2013 Docent en programma coördinator specialisatie Metaal bij de Universiteit van Amsterdam conservering en restauratie van cultureel erfgoed
Lecturer and programme coordinator at the University of Amsterdam (UvA) Conservation and Restoration of Cultural Heritage, specialisation Metal
2015-2020 Ondersteuning en coördinatie specialisatie Historische Binnenruimten UvA conservering en restauratie van cultureel erfgoed
Coordination and student placement support at the UvA Conservation and Restoration of Cultural Heritage, specialisation Historic Interiors
August 2012 Studiereis met UvA delegatie ter bestudering van de mogelijkheid tot samenwerking en deling expertise in conservering en restauratie van cultureel erfgoed in Libië
Study trip with the UvA visiting group to assess the possibilities of collaboration on the conservation and education of Libyan Historical Heritage
1997-present Van Gogh Museum Amsterdam: conditiechecks bruiklenen, instructies verpakken en handling
Van Gogh Museum Amsterdam: condition checks of (object) loans, instruction on handling and packing
2015-2016 Stichting Constant Utrecht: conditiechecks, instructies verpakken en handling ter voorbereiding en terugkomst van de “Constant New Babylon” tentoonstelling in Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia te Madrid. Koerier bij opbouw en afbouw van de tentoonstelling Okt 2015 – Febr 2016
Fondation Constant Utrecht: condition checks, instruction on handling and packing in preparation and finishing the exhibition “Constant New Babylon” at the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia in Madrid. Courier at the mounting and dismounting of the exhibition Oct 2015 – Feb 2016
2007-2008 Unesco: training course in metalconservation at the National Museum of Sudan, Khartoum
From December 15th 2007 – January 12th 2008

Regie in restauratie  |  Conservation management

2016-2020
Maastunnel Rotterdam

Extern toezichthouder voor de restauratie/behandeling van alle historische metalen onderdelen in opdracht van Combinatie Aanpak Maastunnel VOF (Mobilis TBI Infra en Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V.)
External conservation consultant for the treatment of all historical metal parts of the Maastunnel as assigned by Mobilis TBI Infra and Nico de Bont B.V. Construction

2009-present
Straatlantaarns Amsterdam

Restauratie adviseur betreffende diverse monumentale lantaarns en objecten in de openbare ruimte in opdracht van de Gemeente Amsterdam
Conservation consultant regarding historical streetlights and other metal objects in the public domain of the municipality of Amsterdam, assigned by the City of Amsterdam

2016-2017
Sphinx fabriek Maastricht

Toezichthouder voor de restauratie/behandeling van alle monumentale gietijzeren ramen in opdracht van BAM Bouw en Techniek
Conservation consultant regarding the treatment of all historical cast iron windows, assigned by BAM Building Construction and Technique

2016-2017
Grafmonument Den Haag

Historisch onderzoek en regie over verder onderzoek om te komen tot een restauratievisie, plan van aanpak, raming en geschikte uitvoerders voor de restauratie van het gietijzeren grafmonument ter nagedachtenis van N.F.E. von Gumoëns, in opdracht van de Dienst Stadsbeheer Begraafplaatsen
Historical research and directing further research by others in order to develop a conservation strategy, cost estimate and recruit suitable specialists to perform the restoration of the cast iron monument made in remembrance of N.F.E. van Gumoëns, assigned by the Municipality Department of Cemeteries

2012-2014
Jachtslot Sint Hubertus

Advieswerkzaamheden om te komen tot een bestek en raming alsmede toezichthouden op de restauratie werkzaamheden van alle badkamer onderdelen, keukenkranen en overig metaal, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf
Consultant regarding the conservation and restoration of the bathrooms and all other metal interior parts to develop a conservation strategy, cost estimate and supervise the restoration and reproduction of these items, assigned by the Central Government Real Estate Agency

2009-2012
Stadspaleis Amsterdam

Projectleider onderzoek en restauratie metalen onderdelen van het exterieur in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf
Project leader regarding research and conservation of the exterior metal elements, assigned by the Central Government Real Estate Agency

2007-2009
Empire meubelen en kroonluchters

Directievoerder en adviseur van de restauratie – volgens aanbestedingsrichtlijnen – van het (roerende) interieur van het Koninklijk Paleis Amsterdam in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf
Advisor regarding the conservation – in accordance with tendering protocols – of the furniture and mirrorframes of the Royal Palace in Amsterdam and project leader of the conservation – in accordance with tendering protocols – of the chandeliers, assigned by the Central Government Real Estate Agency

2007-2008
Kasteel De Haar Haarzuilens

Schade inventarisatie van alle metalen interieur onderdelen alsmede de restauratie van de metalen onderdelen in de Riddertoren en coördinatie van het team restauratoren werkzaam in deze toren, in opdracht van de Stichting Restauratie Atelier Limburg
Damage appraisal of all interior metal ornaments followed by the conservation of these ornaments in the ‘Riddertoren’ and coordination of the conservation team, assigned by the ‘Stichting Restauratie Atelier Limburg’ (SRAL)

2003-2007
Fontein Binnenhof Den Haag

Historisch onderzoek naar de vervaardiging, onderhoud en kleurafwerking van de smeedijzeren fontein gevolgd door het opzetten van een bestek en raming t.b.v. een aanbesteding voor restauratie. Toezichthouder over het restauratie traject i.s.m. een begeleidingscommissie in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf
Historical research on the making, maintenance and colour scheme of the wrought iron fountain, followed by setting up the tender and cost estimate for conservation/restoration. Conservation consultant regarding the treatment in cooperation with an Advisory Panel, appointed by the Central Government Real Estate Agency

Overige werkzaamheden  |  Miscellaneous

2016 Fellow – By election of the Learned Society: the International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (FIIC)
2010-2013 Member of the Staffordshire Hoard Conservation Advisory Panel, Birmingham Museum & Art Gallery
2008-2010 Lid restauratiebegeleidingscommissie van het beeld ‘de Denker’ Singer museum Laren
Member of the conservation advisory panel regarding the restoration of the heavily vandalised bronze statue of ‘the Thinker’ of Rodin from Singer Museum Laren
2008-2010 Lid Raad van Advies van het Instituut Collectie Nederland (nu RCE)
Member of the Advisory Board of the ‘Instituut Collectie Nederland’, now part of the Dutch Cultural Heritage Agency
2005-2008 Adviseur opstellen Beroeps- en Competentieprofielen in het (brede) werkveld van restauratie en conservering in opdracht van Restauratoren Nederland
Advisor in defining the professional profiles in the field of conservation and restoration in the Netherlands, assigned by the Dutch professional body ‘Restauratoren Nederland’
2004-2009 Restauratoren Nederland, vereniging voor conservering en restauratie
Lid stuurgroep tot oprichting nieuwe nationale vereniging op 1 juli 2005 en daarna coördinator van de commissie standaarden & ethiek
‘Restauratoren Nederland’ association for conservation and restoration; member of the steering committee to set up this new body on the 1st of July 2005, followed by coordinating the ethics committee
2001-2005 E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations)
General Secretary, preceded by a one year appointment as Committee member
1998-2005 VeRes (Belangenvereniging Restauratoren Nederland)
Voorzitter en daaraan voorafgaand bestuurslid
President of the Dutch national body ‘VeRes’ for five years